Komei Juku | Katas

Shoden Seiza

Chuden Tatehiza

1. Mae 12. Yokogumo
2. Migi 13. Toraisoku
3. Hidari 14. Inazuma
4. Ushiro 15. Ukigumo
5. Yaegaki 16. Oroshi
6. Ukenagashi 17. Iwanami
7. Kaishaku 18. Urokogaeshi
8. Tsukekomi 19. Namigaeshi
9. Tsukikage 20. Takiotoshi
10. Oikaze 21. Makko
11. Nukiuchi  

Okuden Tachi

Okuden Suwari

22. Yukizure 33. Kasumi
23. Tsuretachi 34. Sunegakoi
24. Somakuri 35. Tozume
25. Sodome 36. Towaki
26. Shinobu 37. Shihogiri
27. Yukichigai 38. Tanashita
28. Sodesurigaeshi 39. Ryozume
29. Moniri 40. Torabashiri
30. Kabezoi  
31. Ukenagashi  
32. Itomagoi  

Toryu-Bangai

Gohon Me no Kata

Sanbon Me no Kata

41. Mae 46. Hayanami
42. Aranami 47. Raiden
43. Kesaguruma 48. Jinrai
44. Takiguruma  
45. Tatsumaki  

Toryu-Bangai

Kumitachi

Tsume-Iai

49. Deai 56. Hasso
50. Kobushidori 57. Kobushidori
51. Zetsumioken 58. Iwanami
52. Dokumioken 59. Yaegaki
53. Tsubadome 60. Urokogaeshi
54. Ukenagashi 61. Kuraiyurumi
55. Mappo 62. Tsubamegaeshi
  63. Gansekiotoshi
  64. Suigetsuto
  65. Kasumiken
  66. Uchikomi